Onderzoek in volle gang

Het onderzoek naar de stukken die in het Waterlands Archief zijn gevonden, is op het moment van schrijven gaande. Staan er nog details in officiële stukken die de krant nooit hebben gehaald? Zijn er plaatselijke kranten die andere berichtgeving kennen dan de landelijke kranten? Zo is er intussen duidelijkheid over de Amerikaanse, Britse en Canadese ‘cameraploegen’ die in 1959 in Wormer zouden zijn neergestreken. Ook de recentelijk door de heer Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog voor Wormerland, geopperde hypothese van een ingezakte waterput is nu in de veronderstellingen meegenomen. Binnenkort kan de heer Kleij een mailtje van mij verwachten met de vraag zijn standpunt verder uiteen te zetten.

Ik ben namelijk niet overtuigd van de waterput. Er wordt sedert de tiende eeuw turf gewonnen in Wormer, dus de verzakking in een petgat is eerder aannemelijk dan een oude waterput. Bij legakkers ontstaan er juist sloten, dus de kans is vrij groot dat er vanaf de tiende eeuw niet echt behoefte bestond aan waterputten. De uit de hemel neerstortende objecten heb ik al helemaal afgeschreven, ik sta op het punt van Wesselingh en Dekker (2015), die mijns inziens de eenvoudigste oplossing hebben, en u kent allen naar ik aanneem het scheermes van Occam.

En ook al heb ik een artikel geschreven in de Paravisie over een ‘mogelijke UFO-crash’, ik ben er niet van overtuigd dat UFO’s ook maar iets met het Wormergat te maken hebben. Als je geld nodig hebt om in het buitenland onderzoek te kunnen doen, moeten bepaalde principes opzij gezet worden, maar ik heb het artikel toch een ‘slinger’ kunnen geven dat er nog niets gezegd kon worden zonder dat er eerst uitgebreid onderzoek naar gedaan wordt. Ik heb het ufologisch aspect serieus aandacht gegeven, en ben tot de conclusie gekomen dat het aangedragen ‘bewijs’ te dun is om er enige conclusies aan te verbinden. Het is echter wel weer een prachtig verhaal, en ik hoop dat het artikel iets heeft kunnen bijdragen aan de verhaalvorming rondom het Gat van Wormer.

Verder hoop ik dat bepaalde mensen nog eens contact met mij zoeken. Zoals de schrijver en regisseur van het stuk Het Gat van Wormer dat in 2009 op locatie is uitgevoerd. Tot op heden heb ik van hem nog geen reactie mogen ontvangen. Verder ga ik actief op zoek naar mensen die het Gat van Wormer zelf hebben gezien, of die in ieder geval tijdgenoot zijn geweest van de gebeurtenis. Ook hun persoonlijke ervaringen kunnen mij inzicht verschaffen in de verhaalvorming rondom het beruchte Gat van Wormer.

Met andere woorden: dit wordt allemaal vervolgd.

Eerste archiefdag

Gat van Wormer 6

Foto: Collectie Spaarnestad. Nationaal Archief, ’s Gravenhage

19 april 2017 markeert de eerste dag archiefonderzoek voor Het Gat van Wormer. Ik ben daarvoor naar het Waterlands Archief in Purmerend geweest, waar ogenschijnlijk vrij weinig lag, maar na enig doorspeuren heb ik een aantal zeer interessante stukken kunnen vinden. Als eerste ben ik heel erg blij het rapport van de Geologische Dienst te hebben gevonden. Dat zal een hoop verduidelijken met betrekking tot wat er aan onderzoek is gedaan naar het Gat van 1975. Helaas zat de rapportage van Grondmechanica er niet in, maar wel een krantenartikel waarin  het rapport wordt toegelicht. Want ook tijdens dit onderzoek loop ik wel eens tegen muren aan.

Wat er in overvloed ligt in Wormer zijn krantenartikelen. Niet alleen uit een privécollectie, maar ook vanuit de Gemeente zelf en vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst die een knipseldienst hebben. Wel zo handig, want zij vermelden overal de bron, dus je weet waar het nieuws vandaan komt. Inmiddels kan ik al melden dat het Wormergat geen mysterie meer is. Het hoe en waarom moet je maar lezen als het boek in de winkels ligt.

 

Boektrailer bijna klaar

De boektrailer voor The Silent Listener. The Life and Works of J.H.W. Eldermans is bijna klaar. Het wachten is op de definitieve kaft-ontwerp, aan de hand waarvan we kunnen gaan starten met de pre-orders. De boektrailer heeft wel een teasertje gekregen, en die kun je hier zien.

De boektrailer heeft de lengte van een kwartier en het karakter van een documentaire. In de boektrailer komen Jeannet Richel (kleindochter van J.H.W. Eldermans), Wil Bosman (oude buurjongen van J.H.W. Eldermans), Graham King en ondergetekende aan het woord. Ook zijn er shots te zien van de straten waar Eldermans heeft gewoond en een shot van de display waarin de Richel-Eldermans collectie te zien is in het Museum of Witchcraft and Magic in het Britse Boscastle.

Het boek zal dit jaar nog door Troy Books worden gepubliceerd. Nieuws over de publicatiedatum lees je uiteraard het eerst op deze site en mijn Facebookpagina’s.